Avancerad rening av läkemedelsrester i Alingsås – uppföljning av pilotprojektet

Välkommen till ett Mellifiq Academy webinar om slututvärderingen av pilotprojekt rening av läkemedelsrester i Alingsås kommun onsdag den 24 november klockan 09.00 – 10.00.

Organisatör: Alingsås kommun i samarbete med Mellifiq
Datum: 24 november 2021, kl. 09.00 – 10.00
Plattform: Livestorm – webinar

Anmäl dig via anmälningsformuläret vid botten av sidan.

Presentation av slututvärdering av rening av läkemedelsrester

Under våren 2019 ansökte Alingsås kommun investeringsbidrag från Naturvårdsverket för ett förstudieprojekt för rening av läkemedelsrester vid Nolhaga avloppsreningsverk. Bidraget beviljades och under slutet av 2020 designade och driftsatte Mellifiq de två olika fullskaliga reningsanläggningar som skulle testas: förfiltrering, ozonbehandling och polering i den ena anläggningen och ozonbehandling och biologisk polering i den andra.

Pilotanläggningarna har varit i full drift sedan våren 2021 och olika driftsparametrar har testats. Under perioden har prover tagits vid olika tillfällen och analyserats. I en slutrapport, som framställs i slutet av oktober 2021 kommer en sammanfattande utvärdering av projektet att presenteras.

Under webinaret går vi igenom de tekniker som har prövats, de utmaningar som hanterats på vägen samt kommer att presentera slututvärderingen av pilotprojektet i Nolhaga.

Program
• Välkommen till detta webinar – Alingsås och Mellifiq
• Bakgrund till projektet – Alingsås
• Pilotprojektets omfattning, reningstekniker och utmaningar – Mellifiq
• Provresultat och slututvärdering av projektet – Alingsås och Mellifiq
• Frågor – Alingsås och Mellifiq

  • Information :

  • When : 2021-11-24 09:00 CET
  • Category : Water treatment
  • Language : Swedish
  • Platform : Webinar
Past Event, click here to view upcoming events