Avancerad rening av läkemedelsrester vid Flurkmark avloppsreningsverk – presentation av slututvärdering

Välkommen till ett Mellifiq Academy webinar om slututvärderingen av projektet rening av läkemedelsrester i Umeå kommun.

Organisatör: Vakin (Umeå kommun) i samarbete med Mellifiq
Datum: 18 november 2021, kl. 09.00 – 10.00
Plattform: Livestorm – webinar

Anmäl dig via anmälningsformuläret

Presentation av slututvärdering av borttagning av läkemedelsrester

Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB) i Umeå kommun har sedan hösten 2020 utvärderat olika tekniker för rening av läkemedelsrester vid Flurkmarks avloppsreningsverk. Bland annat har processteg av ozonering, GAK (granulerat aktivt kol), BAK (biologiskt aktivt kol) och AOP (Advanced Oxidation Process) med bland annat UV, utvärderats i olika kombinationer.

Anläggningarna har varit i full drift och olika driftsparametrar har testats. Under perioden har prover tagits vid olika tillfällen och analyserats. I en rapport, som framställs i slutet av oktober 2021 kommer resultatet av proverna och en sammanfattande utvärdering av projektet att presenteras. Resultatet kommer att användas som beslutsunderlag för en fullskalig installation vid Öns reningsverk i framtiden.

Under webinariet går vi igenom de olika teknologier som har utvärderats, de utmaningar som hanterats på vägen samt en slututvärdering av projektet rening av läkemedelsrester vid Flurkmarks avloppsreningsverk att presenteras.

Program
• Välkommen till detta webinar – Vakin och Mellifiq
• Bakgrund till projektet – Vakin
• Projektets omfattning, reningstekniker och utmaningar – Mellifiq
• Provresultat och slututvärdering av projektet – Vakin och Mellifiq
• Frågor – Vakin och Mellifiq

  • Information :

  • When : 2021-11-18 09:00 CET
  • Category : Water treatment
  • Language : Swedish
  • Platform : Webinar
Past Event, click here to view upcoming events