Avancerad rening av läkemedelsrester vid Sorsele avloppsreningsverk – presentation av slututvärdering

Välkommen till ett Mellifiq Academy webinar om slututvärderingen av projektet rening av läkemedelsrester i Sorsele kommun.

Organisatör: Sorsele kommun i samarbete med Mellifiq
Datum: tisdag 30 november 2021, kl. 09.00 – 10.00
Plattform: Livestorm – webinar

Anmäl dig via anmälningsformuläret

Presentation av slututvärdering av borttagning av läkemedelsrester

Sorsele kommun har sedan hösten 2020 utvärderat en fullskalig anläggning för rening av läkemedelsrester vid kommunens avloppsreningsverk som har Vindelälven som recipient. Reningsteknikerna som har utvärderats är en kombination av sandfilter, processteg av ozonering och GAK (granulerat aktivt kol). Förutom rening av läkemedelsrester avser projektet att ge värdefull information till kommande liknande installationer i den norrländska landsbygden med motsvarande storlek och förutsättningar.

Den fullskaliga anläggningen har varit i full drift och olika driftsparametrar har testats. Under perioden har prover tagits vid olika tillfällen och analyserats. I en rapport, som framställs i slutet av oktober 2021 kommer resultatet av proverna och en sammanfattande utvärdering av projektet att presenteras.

Under webinaret går vi igenom teknikerna som har utvärderats, de utmaningar som hanterats på vägen samt en slututvärdering av projektet rening av läkemedelsrester vid Sorsele avloppsreningsverk att presenteras.

Program

  • Välkommen till detta webinar – Sorsele kommun och Mellifiq
  • Bakgrund till projektet – Sorsele kommun
  • Projektets omfattning, reningstekniker och utmaningar – Mellifiq
  • Provresultat och slututvärdering av projektet – Sorsele kommun och Mellifiq
  • Frågor – Sorsele kommun och Mellifiq
  • Information :

  • When : 2021-11-30 09:00 CET
  • Category : Water treatment
  • Language : Swedish
  • Platform : Webinar
Past Event, click here to view upcoming events