Avancerad rening av läkemedelsrester vid Uddebo avloppsreningsverk – presentation av slututvärdering

Välkommen till ett Mellifiq Academy webinar

Presentation av slututvärdering av pilotprojektet rening av läkemedelsrester vid Uddebo avloppsreningsverk i Luleå kommun.

 

Organisatör: Mellifiq i samarbete med Luleå Miljöresurs (Lumire)
Datum: Torsdag 06 oktober 2022, kl. 10.00 – 11.00
Plattform: Livestorm – webinar

Anmäl dig via anmälningsformuläret

Presentation av slututvärdering av borttagning av läkemedelsrester

Lumire och Luleå kommun har i samarbete med Mellifiq genomfört ett förstudieprojekt för läkemedelsrening med syftet att utvärdera effekten och få kunskapsunderlag och data för en möjlig framtida investering vid Uddebo avloppsreningsverk. De reningstekniker som har valts att testas i pilotanläggningen är en kombination av sandfilter, processteg av ozonrening och granulerat aktivt kol (GAK).

Under utvärderingsperioden har provtagning skett vid flertalet tillfällen under ca 3 månaders tid, och analyserats. I en rapport, som framställs under hösten 2022, kommer resultatet av proverna och en sammanfattande utvärdering av förstudieprojektet att presenteras.

Under webinaret går vi igenom teknikerna som har utvärderats, de utmaningar som hanterats på vägen och en slututvärdering av pilotprojektet – rening av läkemedelsrester vid Uddebo avloppsreningsverk i Luleå att presenteras.

Program

  • Välkommen till detta webinar – Lumire och Mellifiq
  • Bakgrund till projektet – Lumire
  • Projektets omfattning, reningstekniker och utmaningar – Mellifiq
  • Provresultat och slututvärdering av projektet – Lumire och Mellifiq
  • Frågor och svar – Lumire och Mellifiq