Borttagning av läkemedelsrester i Alingsås kommun

Borttagning av läkemedelsrester

Under våren 2019 ansökte Alingsås kommun, investeringsbidrag från Naturvårdsverket för att genomföra ett förstudieprojekt vid Nolhaga avloppsreningsverk. Nolhaga är ett gammalt och slitet avloppsreningsverk som står inför en omfattande modernisering och då är det viktigt att beakta modern teknik för att skydda vattendrag och sjöar.

Förstudien utvärderar olika reningstekniker. Den ena är rening med ozon i kombination med aktivt kol. Den andra är biologiskt aktivt kol. Projektet syftar till att ge kunskap om hur ett fullskaligt system kan implementeras på Nolhaga reningsverk.

Under webinaret informerar vi om utmaningar med borttagning av läkemedelsrester i avloppsvatten, presenterar den pågående processen i Nolhaga för att slutligen gå igenom reningstekniker och projektets omfattning.

Program

 • Välkommen till detta webinar – Alingsås och Mellifiq
 • Bakgrund till projektet – Alingsås
 • Projektets omfattning samt utmaningar med borttagning av läkemedelsrester – Mellifiq
 • Genomgång av avancerade reningstekniker – Mellifiq
 • Provresultaten, en tidig utvärdering – Alingsås och Mellifiq
 • Planering och design av ett fullskaligt avancerat reningssystem – Mellifiq
 • Frågor – Alingsås och Mellifiq
 • Information :

 • When : 2021-01-27 10:00 CET
 • Category : Water treatment
 • Language : Swedish
 • Platform : Webinar
Past Event, click here to view upcoming events