Lääkeainejäämien käsittely Lohjan kaupungin jätevedenpuhdistamolla

Background :

Aktiiviset lääkeainejämät lisäävät vaikeasti hajoavien yhdisteiden ympäristökuormaa. Kasvavan lääkkeiden kulutuksen myötä, entistä suuremmat lääkemäärät päätyvät vesistöihin, ellei niitä käsitellä erikseen. Suuri osa lääkeainejäämistä kulkeutuu vesistöihin viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamoiden kautta.

Yhtenä pilottiprojektin keskeisimmistä tavoitteista on kartoittaa viemäriverkostossa esiintyvien lääkeainejäämien kokonaismäärä ja määrittää kuuinka suuri osa päätyy Lohjan järveen.

Pilotin alkuvaiheessa Mellifiq on suorittanut esikartoitustutkimuksen, jossa määriteltiin lääkeaineet ja niiden pitoisuus puhdistamon tulevasta ja lähtevästä vedestä. Lisäksi testattiin valittujen puhdistusteknologioiden (otsonointi ja aktiivihiilisuodatus) käsittelytehoa yhdessä ja erikseen.

Pilottiprojekti kestää kokonaisuudessaan n. 1.5 vuotta, jonka aikana analysoidaan lääkeainejäämien käsittelytehoa.

Pilottiskaalan käsittelyjärjestelmä suunnitellaan asennettavan Q1 2021 loppupuolella.

Webinaarin sisältö: 

  • Tervetuloa webinaariin
  • Hankkeen tausta, lääkeainejäämien käsittelyn haasteet
  • Edistykselliset käsittelyjärjestelmät, Mellifiq
  • Kokonaisvaltaisen käsittelyjärjestelmän suunnittelu ja toteutus, Mellifiq
  • Kysymysosio – Lohja & Mellifiq
  • Information :

  • When : 2021-01-21 09:00 EET
  • Category : Water treatment
  • Language : Finnish
  • Platform : Webinar
Past Event, click here to view upcoming events