Presentation av förstudie – rening av läkemedelsrester vid Hjo avloppsreningsverk

Välkommen till ett Mellifiq Academy seminarium

Presentation av förstudie – rening av läkemedelsrester vid Hjo avloppsreningsverk 

Organisatör: Mellifiq i samarbete med Hjo kommun
Datum: Onsdag 16 november 2022, kl. 10.00 – 12.00
Plats: Park biograf och teatersalong, Bangatan 3, Hjo kommun, hitta dit

Anmäl dig via formuläret nedan

Presentation förstudie – rening av läkemedelsrester 

Hjo kommun har i samarbete med Mellifiq genomfört ett förstudieprojekt för att kartlägga läkemedelsrester som tillkommer Hjo avloppsreningsverk och som sedan släpps ut i Vättern.  

Studien ämnar att reda ut vilken effekt utvalda reningstekniker har för destruering och uppsamling av läkemedel. Målet har varit att samla data och kunskap inför utformning av ett fullskaligt läkemedelsreningssteg som kompletterar den nuvarande processen.  

Reningstekniker som har utvärderats i pilotanläggningen är sandfilter, ozonrening och granulerat aktivt kol (GAK).

Program

 • Välkommen till detta seminariumHjo kommun och Mellifiq
 • Bakgrund till förstudieprojektet – Hjo kommun 
 • Pilotprojektets omfattning, reningstekniker och utmaningar – Mellifiq
 • Provresultat och slututvärdering – Hjo kommun och Mellifiq
 • Frågor och svar – Hjo kommun och Mellifiq

Varmt välkommen! 

 • Information :

 • When : 2022-11-16 10:00 CET
 • Category : Industriell vatten
 • Language : Svenska
 • Country : Sverige
 • Platform : Seminarium
Past Event, click here to view upcoming events