Storköksventilation – Stockholm

Introduktionskurs i rening av köksfrånluft

Tre värdefulla timmar
Under tre timmar ger vi dig en snabb översikt över de vanligast förekommande reningsteknikerna för frånluft i restauranger och storkök. Vi tipsar om hur du bör tänka inför en ombyggnad eller nyinstallation. Vi tar också upp fallgropar, driftkostnader, underhållskostnader och hur du maximerar värmeåtervinningen och minimerar luktproblem och brandrisk. Redan nu kan vi avslöja att två av nyckelfaktorerna är att kontinuerligt ta bort fettet i frånluften och undvika att installera rörlig utrustning i själva imkanalen.

Anmäl dig här
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch.
Vi äter gemensamt efter seminariet och det blir gott om tid att ställa frågor.

Seminariet passar för fastighetsägare, restaurangägare, ventilationskonsulter, miljöansvariga, brandskyddsansvariga, säkerhetsansvariga, skorstensfejare, fastighetskonsulter och försäkringsbolag.

PS. Vårt kunskapsseminarium har haft över 4 300 deltagare sen starten 2011. Vi har medverkat aktivt i arbetet med EU:s nya standard EN 16282 för ventilation i storkök och ser nu med tillfredsställelse att antalet installerade system för effektiv rening av köksfrånluft ökar i hela Europa.

  • Information :

  • When : 2020-11-17 09:00 CET
  • Category : Storköksventilation
  • Level : Introductional
  • Language : Svenska
  • City : Stockholm
  • Country : Sverige
  • Platform : Seminarium
Past Event, click here to view upcoming events